งาน Turn Key คืออะไร?

งาน TurnKey Project คือ งานที่เจ้าของโครงการ ต้องการให้ผู้รับเหมา ไปดำเนินการออกแบบ และก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จแต่เพียงผู้เดียว แปลให้เข้าใจง่ายกว่านั้น คือ โครงการที่ผู้ผลิตทำการผลิตหรือพัฒนาตามที่ตกลงว่าจ้างกันไว้.

หลักการ

1. เจ้าของโครงการจะทำแบบร่าง ทางด้านสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งบอกข้อกำหนดต่างๆ เช่นลักษณะของโครงสร้างหรือวัสดุที่เลือกใช้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับเหมาไปประเมินราคาบางครั้งเจ้าของโครงการอาจใช้ลักษณะแบบ Budget Control กล่าวคือจะบอกงบประมาณแล้วให้ผู้รับเหมาแต่ละบริษัทนำเสนอ เจ้าใดให้ข้อเสนอที่ดีกว่าก็จะได้งาน
2. โดยส่วนมากการเสนองานในรูป Turn Key นี้ เจ้าของงานกับผู้รับเหมาเคยทำงานกันมาก่อน และจะต้องทราบฝีมือการทำงาน

การเสนองาน

บริษัทผู้รับเหมาที่เสนองาน ต้องทำแบบ ทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม เพื่อที่ให้ทางเจ้าของโครงการตรวจสอบแบบได้ ว่ารูปแบบของโครงสร้างเป็นแบบใด ใช้เสาเข็มขนาดเท่าใด เป็นต้นพร้อมทั้งบัญชีราคาค่าก่อสร้าง Bill of Quantityแสดงรายละเอียดของปริมาณวัสดุและราคาโดยละเอียด
โดยทั่วไปเอกสารประกอบการก่อสร้างงาน Turn Key จะมีความสำคัญมากกว่าแบบ คือจะมีการกำหนดไว้ว่า พื้นที่บริเวณใดใช้วัสดุชนิดใด รวมถึงงานระบบว่า ห้องทำงานจะต้องมีความสว่างกี่ Lux และใช้ Outlet ขนาดเท่าใดและกี่จุด

ข้อดี

  1. งานการก่อสร้างรวดเร็วเพราะผู้รับเหมาก่อสร้างมีอิสระในทางการออกแบบ แทนที่จะต้องรอการแก้ไขหรือการอนุมัติจากผู้ออกแบบ
  2. งบประมาณไม่บานปลาย เพราะผู้รับเหมาจะต้องควบคุมงบประมาณในการก่อสร้าง


ข้อเสีย

งานที่ได้อาจจะไม่ถูกใจเจ้าของ 100% เนื่องจากวัสดุที่ใช้จะถูกนำเสนอโดยผู้รับเหมาซึ่งมองถึงราคาเป็นเกณฑ์ แทนที่จะเป็นผู้ออกแบบซึ่งมองถึงคุณภาพ และความสวยงาม
อาจจะมีข้อขัดแย้งในขณะก่อสร้าง เนื่องจากในขณะเซนต์สัญญา แบบยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการก่อสร้างแบบ Turn Key นับวันจะเริ่มนิยมขึ้นเรื่อยๆ และงาน Turn Key แต่ละ Project ที่ผ่านมา ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการ สมตามความต้องการของเจ้าของโครงการ

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *